logga_liten

facebooktwittermail

Hjälp

När man behöver hjälp kontaktar man oss på Hope via facebook, mejl eller telefon.
När vi har fått in ansökan så skickas det ut ett frågeformulär där man som sökande får svara på en del frågor.
När vi sedan får tillbaka svaren granska vi och kolla upp personen i fråga så att alla uppgifter de lämnat stämmer överens med folkbokföringar.
När detta är gjort och de blivit godkända skickad dem vidare till en kontaktperson på Hope som i sin tur tar och skriver ett inlägg om vad just du som sökande behöver hjälp med.
När det är gjort läggs ditt inlägg ut på facebook och hemsidan, sen hoppas man bara på att det kommer in givare så fort som möjligt, när givare kommit in och den sökande fått saker så dubbelkollar vi alltid med den sökande om behovet om hjälp fortfarande finns.
Finns inte det så avslutar vi ärendet. Kommer det dock inte in någon givare inom 14 dagar så avslutas ärendet automatiskt och man som sökande blir då informerad om detta.
Man är sedan välkommen att ansöka igen om hjälp efter 7 dagar.
Vi tillåter inte dubbelsök.

Här söker du hjälp

info@hopesverige.se

facebook

Tel: 070-2176530

View Mobile Site